Anmälningsavgifter:
Allt betalt
Några betalade
Inga betalade

Tabell med anmälda lag